OCHRANA MOTORA Nižšia spotreba Vaše otázky

Vaše bežné dotazy ako užívateľov produktu.

Je možné, aby Palivový Kondicionér 3v1 poškodil motor?
Nie, toto nie je možné. Palivový Kondicionér 3v1 nie je prísada, ale 100% prírodný palivový kondicionér, ktorý nezanechává žiadne nespálené usadeniny v častiach motora. Schopnosť Palivoveho Kondicionéra 3v1 prečistiť palivový systém a motor je pozvoľný proces, ktorý nijak nepoškodí motor ani palivový obeh.

Bol Palivový Kondicionér 3v1 testovaný?
Áno. Palivový Kondicionér 3v1 bol testovaný v laboratóriách aj v bežnej prevádzke. S úspechom sa používa už viacero rokov. Na základe testovania je tableta priebežne vylepšovaná tak, aby bola dosiahnutá čo najvyššia efektivita a funkčnosť aj v najmodernejších motoroch. Výrobok je certifikovaný NTL - nezávislým tribotechnickým laboratóriom palív a mazív v Petřvalde, ČR. Táto certifikácia je platná v celej EU a uvádza, že Palivový Kondicionér 3v1 sa rozpúšťa bezo zvyšku a nemôže poškodiť váš motor; ďalej, že účinne znižuje spotrebu paliva o 5 až 15% a že nevytvára žiadne závadné zlúčeniny.

Pre ktorý motor môže byť Palivový Kondicionér 3v1 použitý?
Palivový Kondicionér 3v1 môže byť použitý pre spaľovacie motory, benzínové aj naftové dokonca i pre motory na Etanol a LPG.

Ako často mám Palivový Kondicionér 3v1 používať?
Zakaždým, keď tankujete (najskôr vhoďte tabletu, potom natankujte). Tableta sa sama zaplatí vďaka úspore na palive a poskytne vám maximum výhod a zaručený komfort.

Znižuje Palivový Kondicionér 3v1 emisie?
Áno, vďaka kvalitnejšiemu, úplnému prehoreniu a zvýšenej efektivite spaľovania, sa uvoľňuje menej nespálených častíc. Pri štartovaní studeného motora, si môžete všimnúť veľký objem emisií (až 10 krát viac, než dosiahnete potrebnú teplotu motora). Palivový Kondicionér 3v1 exceluje aj v týchto situáciách. Zlepší Palivový Kondicionér 3v1 štartovanie motora v chladných podmienkach? Áno, zlepší. Určite sa však uistite, predovšetkým u dieselu, že tankujete len kvalitné palivo, ktoré je určené pre nižšie teploty. Palivový Kondicionér 3v1 neupravuje palivo pre tieto podmienky.

Pomôže Palivový Kondicionér 3v1 starším autám?
Áno, pomôže zásadným spôsobom. Staršie motory sú používané dlhšiu dobu, majú viac usadenín na vstrekovačoch, ventiloch a ďalších častiach motora. Tieto zvyšky sa musia odstrániť. Palivový Kondicionér 3v1 aktívne, pozvoľna usadeniny odstráni. Tento proces obvykle prebehne po spotrebovaní niekoľkých nádrží. Potom si všimnete, že motor opäť "beží" ako predtým, bude citlivejší, bude mať vyšší výkon a bude pracovať efektívnejšie.

Existuje garancia v prípade poškodenia motora po použití Palivoveho Kondicionéra 3v1?
1) Za viac ako 20 rokov používania týchto tabliet neprišlo k žiadnemu poškodeniu motora.
2) Výrobca Palivoveho Kondicionéra 3v1 je však poistený aj pre tento prípad.

V prípade, že užívateľ nadobudne dojem, že k poškodeniu prišlo vďaka Palivovemu Kondicionéru 3v1, výrobca určí nezávislú inštitúciu, ktorá príčinu poruchy zistí. V prípade ak poškodenie bolo spôsobené Palivový kondicionérom 3v1, bude preplatená oprava a aj náklady na zistenie príčiny poruchy zo strany výrobcu. V opačnom prípade uhradí náklady na zistenie príčiny poruchy majiteľ vozidla.

Môže Palivový Kondicionér 3v1 negatívne ovplyvniť činnosť filtra pevných častíc a jeho regeneráciu?
1) Pri používaní Palivoveho Kondicionéra 3v1 sa znižuje množstvo pevných častíc vznikajúcich pri spaľovaní pohonnej zmesi a menej sa zaťažuje filter pevných častíc.
2) Proces čistenia karbónových usadenín je pozvolný a preto nijak neovplyvňuje samotný filter pevných častíc ani jeho regeneráciu.

Nemôže Palivový Kondicionér 3v1 spôsobiť u starších automobilov problém po odstránení karbonových usadenín? Nezačne napríklad tiecť olej?
Palivový Kondicionér 3v1 pôsobí v palive. Odstraňovanie karbonových usadenín preto prebieha predovšetkým na ventiloch a v spalovacej komore. V kanáloch rozvodu oleja pôsobí len druhotne, kedy sa znižuje množstvo pevných častíc, ktoré sa dostávajú pri oplachu valcov do oleja.

Ako je možné, že sa dáva rovnaký počet tabliet do nafty aj do benzínu napriek odlišnému zloženiu?
Ferocén funguje ako katalyzátor spaľovania, nevstupuje do chemických reakcií. Je síce pravda, že zloženie nafty a benzínu je odlišné, ale obe palivá majú rovnaký základ a obe obsahujú uhľovodíky, na ktoré sa Ferocén viaže. Ferocén je plne kompatibilný s uhľovodíkmi, ktoré obsahuje nafta, benzín, etanol, bionafta a aj ostatné druhy palív. Všetky ingrediencie, ktoré náš palivový kondicionér obsahuje, sa úplne a BEZO ZVYŠKU rozpustia a nezostávajú po nich žiadne zvyšky.

V čom spočíva úspora?
Vyšší výkon pri spálení zmesi, dá sa jazdiť na "menší plyn" a dosiahnuť rovnakú rýchlosť či silu, vrstva Fe2O3 uchováva teplo, funkcia maziva – maznej zložky, ktorá znižuje trenie. Kľúčom k úspore je dokonalé spaľovanie paliva. Vďaka nášmu palivovému kondicionéru dochádza k ďaleko lepšiemu prehoreniu paliva a evidentnému nárastu výkonu. Ďalšou funkciou nášho palivového kondicionéra je dokonalé vyčistenie spaľovacích komôr, vstrekovačov, ventilov, hornej časti piestov až po prvý piestový krúžok. Po vyčistení valcov sa dokonca mikroskopické škrabance zacelia jemnou ochrannou vrstvou z Ferocénu a táto dokonale hladká plocha sa ešte pokryje jemným filmom z bavlníkového oleja. Vytvorená jemná katalytická vrstva, ktorá ošetruje kovové časti v spaľovacích komorách, nie len podstatne znižuje trenie, ale zabezpečuje aj tepelnú izoláciu spaľovacích komôr a tým dochádza k ďalším úsporám. V Technickom liste stojí: Úspora paliva s použitím Palivoveho Kondicionéra 3v1 sa pohybuje v rozmedzí 5-15%.

Aká chemická reakcia tu prebieha?
4(C5H5)2Fe + 53 O2 40 CO2+ 20 H2O + 2 Fe2O3

Nebude potrebné robiť za 3 roky generálku motora?
Kvôli tabletám nie je dôvod. Za posledné roky bolo predaných viac ako 11 miliónov tabliet a nebol zaznamenaný prípad, že by došlo k poškodeniu motora. Naopak, po preštudovaní šiestich nezávislých vedeckých správ bolo zistené, že pri používaní Ferocénu, ktorý prevažne obsahujú naše tablety, je garantované predĺženie životnosti motora o viac ako 40%. Ak by sme chceli byť striktne konzervatívni, tak po porade so skúšobňou hovoríme naším klientom, že používaním našich tabliet, predlžujú životnosť motora len o 25%. Samotné predĺženie životnosti motora o 25% takmer zatieni všetky ostatné úžitky našich tabliet. To je viac kilometrov za rovnakú cenu (väčší dojazd), úspora na palive od 5 do 15%, spoľahlivosť, úspora na servisných prácach, lepšie štartovanie, menšie dymenie a pod. Znamená to predĺženie životnosti vozového parku o dva až tri roky, čo znamená dva až tri roky bez nutnosti splátok na obstaranie nových vozidiel a zníženie pravidelných mesačných výdajov v ekonomike firmy.

Nepoškodí produkt riadiacu jednotku?
Neviem si predstaviť ako.

Nebudú sa vypaľovať Lambda sondy?
Naopak, do výfuku odchádzajú spaliny s nižšou teplotou, všetko palivo zhorí vo vnútri valcov a spaľovanie sa nedokončuje vo výfuku (nedochádza k tzv. druhotnému horeniu vo výfuku), navyše sú podstatne znížené emisie.

Akým spôsobom prebieha rozklad Palivoveho Kondicionéra 3v1?
Jednoducho sa rozpustí, vďaka zloženiu tablety, ktoré je patentované, pre rýchle rozpustenie musí byť palivo v pohybe. Pre riadené rozpúšťanie palivového kondicionéra 3v1 je potrebné zachovať pomer jedna tableta na 35 až 40 litrov paliva. Vďaka správe zMinisterstva kozmonautiky bývalého Sovietskeho Zväzu vieme, že obsah 37,5 mg Ferocénu na jeden liter paliva je úplne bezpečný a nemôže poškodiť váš motor. Naša tableta má 500 mg a je určená na 40 litrov paliva. Naša tableta obsahuje približne 70 % Ferocénu a ostatných 30% tvoria bavlníkový olej a emulgátor. Aj keby zloženie tablety bol 100% Ferocén, tak obsah Ferocénu na jeden liter paliva by bol v pomere 500 mg/40 litrov = 12,5 mg Ferocénu, čo je približne tri krát menej ako hodnota bezpečnej miery, ktorá nemôže poškodiť váš motor.

Zostáva tam nejaká frakcia?
Všetko zhorí, nezostávajú žiadne zvyšky. V technickom liste stojí: Prípravok nevytvára vlastné kalové ani karbónové usadeniny.

« zpäť