iMV

Najčastejšie otázky

Prečo má voda z vodovodu zlú chuť a vôňu?
Vôňa a chuť vody z vodovodu sú spôsobené prítomnosťou, okrem iného aj chlóru. Okrem toho, je tiež chlórované organické zlúčeniny (vytvorený pôsobením chlóru na organické látky prítomné vo vode) môže zintenzívniť nepríjemný zápach. Bohužiaľ, iná štandardná možnosť dezinfekcie nie je. Niektoré z vodných zdrojov v zahraničí prešli na dezinfekčný prostriedok UV lampu, kde už nie je potrebné, aby chlóru vo vode bolo toľko, bohužiaľ v Slovenskej republike je to otázka budúcnosti.

Je chlór je to nebezpečný?
V súlade s hygienickými normami nie je koncentrácia chlóru v súčasnosti vo vode z vodovodu nebezpečná pre zdravého človeka. Úloha chlóru je zabiť všetko, čo žije vo vode (vírusy a baktérie). Okrem iného, počas vojny bol používaný ako jedovatý plyn. . Jedincov s astmou alebo alergickými ochoreniami môže aj malá koncentrácia aktívneho chlóru spôsobiť zhoršenie ich stav. Okrem toho, chlór reaguje s organickými látkami prítomné v úžitkovej vode  a sú príčinou vzniku chlórované organické zlúčeniny (napr. chloroform, chlorophenols, a dioxin).

Môže sa zlá voda zlepšiť prevarením?
Prevarením vody sa môžu zničiť baktérie a znížiť koncentrácie prchavých organických zlúčenín (VOC), ale koncentrácia neprchavých a anorganických látok naopak vzrastie, pretože sa odparuje čistá voda a tým sa zvyšuje koncentrácia nežiadúcich látok.

A čo voda balená vo fľašiach?
Importovaná i tuzemská balená voda je väčšinou vyrábaná čistením obyčajnej vodovodnej vody (s výnimkou minerálnej vody z prírodných zdrojov). Spôsob tohto čistenia je založený na prevážne uhlíkových filtroch, ktoré z vody odstráni nežiadúci chute a zápachy. Vše ostatné tam však ostáva.

Prečo jasné vody z artézskych studní rýchlo žltnú?
Artézska voda  prichádza do kontaktu s dnom ílovej pôdy, zvyčajne je obohatená o minerálne soli obsahujúce hliník, železo, a ióny – príčina tvrdosti vody. Koncentrácia železa môže dosiahnuť až 30 mg/l. Potom je voda vystavená kyslíku, rozpustné iónty železa sú oxidované do nerozpustného oxidy železa, ktorý  spôsobuje hrdzavú farbu vody.

Je voda po úprave RO membrána, vhodná na pitie?
Membránová filtrácia je jedným z najúčinnejších filtrácie na svete. Jeho účinnosť je v domácom  filtru okolo 90 %, pri  priemyselnej filtrácii až 99.7 %. Voda je potom po tejto  filtrácii veľmi čistá, ale s nízkym pH. Takáto voda nie je vhodná na pitie, pretože to je “hladná” – rýchlo sa viaže na iné látky a minerály.

Po filtráciu RO membrány  je vždy potrebné použiť spätnú väzbu, mineralizáciu, ktorá vráti do vody potrebné minerály. Bohužiaľ, väčšina spoločností má túto mineralizáciu neúčinnú, – mineralizačná zmes nemá potrebnú kvalitu, nemá dosť času, aby prietok vody  mal šancu vybudovať späť minerálne iónty (najmä vápnik a horčík).

AQUA filtračný systém používa vlastnú rozvinutú mineralizačnú zmes, ktorá má vysokú schopnosť vracať mineráli späť. Vždy v požadovanej veľkosti a iným spôsobom zapojenia celého systému voda tečie priamo po RO membráne rýchlosťou cca 4l/h do mineralizačnej zmesi. Výsledkom je perfektný pomer a množstvo minerálnej látky pre ľudské telo a výrazne zvyšuje pH tejto filtrovanej vody. Vďaka tomu  pitie vody AQUA veľmi dobre reguluje kyslosť organizmu a vracia mu  neutrálne hodnoty, zatiaľ čo voda nestráca svoju detoxikačnú schopnosť.

To má za následok výrazné zlepšenie imunitného systému, zníženie chorobnosti, a akýchkoľvek zápalov (vírusy a baktérie sa v kyslom prostredí oveľa rýchlejšie množia a spôsobujú zdravotné problémy), zlepšenie zdravia, energie a celkovej nálade.